Sky Glider

       OM-H 032

krídlo :   Sky Glider
plocha :   12,8m2
rozpätie :   9,7m
maximálna rýchlosť :   135 km/h
cestovná rýchlosť :   75 km/h
pádová rýchlosť :   50 km/h
podvozok :   Antares, výrobca :KVAZAR z Dnepropetrovska
motor :   VW 1500, na priamo (úprava "Dedenko" Sajan),
obsah nádrže :   30l
spotreba :   6 l/h
vrtuľa :   drevená, dvojlist Ø 1400mm - Horprop
stúpanie :   v sóle 3,5 m/s, vo dvoch 2 m/s
letecké prístroje :   výškomer, rýchlomer, vário, kompas
motorové prístroje :   kontrolka na tlak oleja
GPS :   Garmin 12
Interkom :   motorkársky
rádiostanica :   Icom A5

                    

Testoval som Sky Glider

Ako som testoval Sky Glider v Šumperku

Môj Sky Glider